Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT zet grote vraagtekens over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2015/09/04/nederland-ict-uit-zorgen-over-uitbreiding-aftapbevoegdheden/