Nederland ICT: Meer aandacht voor integriteitsregels

Nederland ICT vindt integriteit van het grootste belang. Dit is ook opgenomen in de gedragscode, die alle leden onderschrijven. Zowel de overheid, Nederland ICT als ICT-bedrijven hebben daar al strenge regels voor. De sector gaat de aandacht voor het thema integriteit intensiveren. Daarnaast wordt actief de dialoog gezocht met de ACM. Deze boodschap heeft Bart
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/10/23/nederland-ict-meer-aandacht-voor-integriteitsregels/