Symantec bevestigt opsplitsing

Symantec bevestigt zijn bedrijf op te splitsen. Het beveiligingsbedrijf brengt een scheiding aan tussen digitale beveiliging en data-opslag. Over de splitsing gingen gisteren al geruchten. Symantec bevestigt deze geruchten nu dus. Het beveiligingsbedrijf verwacht door de scheiding beter in te kunnen spelen op groeikansen die zich presenteren. Symantec verwacht door de scheiding beter in te
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/10/10/symantec-bevestigt-opsplitsing/