Nieuwe dienst helpt gemeenten informatiebeveiliging te verbeteren

De gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst (IBD) opent haar digitale deuren. De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD van KING is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om zo gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
De IBD gaat nauw samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum om gemeenten actief te ondersteunen in geval van incidenten op informatiebeveiligingsvlak. De Informatiebeveiligingsdienst stelt zichzelf drie concrete doelen. Zo wil de organisatie het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging bij gemeenten stimuleren.
Integrale coördinatie
Het tweede doel dat IBD zich stelt is het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente-specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. IBD ziet daarnaast het leveren van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen als doel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondersteuningsaanbod dat geleverd wordt bij het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment DigiD.
De Informatiebeveiligingsdienst is op 1 januari ook gestart met een helpdesk Informatie-beveiliging. Een helpdesk waar gemeenten ook zelf incidenten kunnen melden op het vlak van informatiebeveiliging en uiteraard ondersteuning krijgen bij de oplossing ervan. De helpdesk is bereikbaar via het IBD-telefoonnummer van KING: 070-3738011.